Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1BwN06VU09sB
Fotografia przedstawia koncentryczne kręgi na wodzie powstałe w wyniku spadającej kropli wody.

Cykl hydrologiczny

Źródło: dostępny w internecie: https://pixabay.com, domena publiczna.

Życie na Ziemi uzależnione jest od Słońca i wody. Wynika to nie tylko z kluczowej roli tych czynników w procesie fotosyntezy. Powód jest całkiem inny – Słońce jest silnikiem napędzającym obieg życiodajnej cieczy w przyrodzie. W jaki sposób zachodzi ten proces? Czym jest cykl hydrologiczny? Co go warunkuje? Jaki jest w nim udział człowieka?

Twoje cele
  • Prześledzisz poszczególne fazy cyklu hydrologicznego.

  • Scharakteryzujesz rodzaje obiegu wody w przyrodzie.

  • Objaśnisz terminy związane z krążeniem HIndeks dolny 2O w naturze.