Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Rozwiązywanie równań matematycznych jest bardzo ważną umiejętnością. Równania często rozwiązuje się metodą równań równoważnych. Polega ona na przekształcaniu równania w taki sposób, aby na każdym etapie otrzymać równanie prostsze, ale równoważne danemu. Dochodząc w końcu do równania, którego rozwiązanie jest znane, mamy pewność, że jest to rozwiązanie równania wyjściowego.

Już wiesz

Przed zapoznaniem się z e‑materiałem należy wiedzieć:

  • jak zapisywać proste wyrażenia algebraiczne;

  • na czym polega metoda równań równoważnych.

Nauczysz się
  • zapisywać równanie odpowiadające układowi przedmiotów i odważników na wadze;

  • budować na wadze układ przedmiotów i odważników, odpowiadający danemu równaniu;

  • rozwiązywać równania metodą równań równoważnych.