Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Rozwiązywanie równań matematycznych jest bardzo ważną umiejętnością. Równania często rozwiązuje się metodą równań równoważnych. Polega ona na przekształcaniu równania w taki sposób, aby na każdym etapie otrzymać równanie prostsze, ale równoważne danemu. Dochodząc w końcu do równania, którego rozwiązanie jest znane, mamy pewność, że jest to rozwiązanie równania wyjściowego.

Już wiesz

Przed zapoznaniem się z e‑materiałem należy wiedzieć:

  • jak zapisywać proste wyrażenia algebraiczne;

  • na czym polega metoda równań równoważnych.

Nauczysz się
  • zapisywać równanie odpowiadające układowi przedmiotów i odważników na wadze;

  • budować na wadze układ przedmiotów i odważników, odpowiadający danemu równaniu;

  • rozwiązywać równania metodą równań równoważnych.