Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Zapewne wiesz, że setki milionów lat temu rozkład lądów i mórz na kuli ziemskiej różnił się od obecnego. By dowiedzieć się jak doszło do tych zmian, zapoznaj się z płytową budową litosfery oraz teorią tektoniki płyt.

Już wiesz

Przed zapoznaniem się z e‑materiałem powinieneś umieć:

  • wymienić kontynenty znajdujące się na powierzchni kuli ziemskiej;

  • zdefiniować, czym jest ocean, a czym jest kontynent;

  • wymienić poszczególne ery i okresy geologiczne;

  • wymienić strefy budowy wnętrza Ziemi.

Nauczysz się
  • wyróżniać główne płyty litosfery ziemskiej;

  • wyjaśniać zależności pomiędzy poruszającymi się płytami litosfery;

  • wykazywać związki pomiędzy tektoniką płyt litosfery, a budową powierzchni Ziemi i dna oceanów;

  • rozróżniać typy gór.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida