Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RsD0cul8euABZ
Zdjęcie przedstawia miejsce, gdzie woda wpływa z powierzchni do podziemnej jaskini. Na jej sklepieniu widoczne są szerokie szczeliny skalne. Z nich mają swe źródło dwa wodospady, woda z nich spływa potężnymi strumieniami, a następnie wpływa do wnętrza jaskini.

Rodzaje wód podziemnych w Polsce a warunki klimatyczne i geologiczne terenu

Źródło: dostępny w internecie: pixabay.com, domena publiczna.

Jak wiesz, hydrosfera to powłoka Ziemi, która obejmuje wodę w postaci ciekłej, gazowej i stałej. Szczególną jej częścią są wody podziemne, które wykorzystywane są w codziennej działalności człowieka, np. w rolnictwie i przemyśle. Wody podziemne zasilają również rzeki i jeziora w okresach, w których nie występują opady. W Polsce wody podziemne są niezwykle ważne dla człowieka – położenie i warunki klimatyczne naszego kraju decydują o konieczności wykorzystywania zasobów tych wód. Jakie dokładnie typy wód podziemnych wyróżniamy? Czym jest zwierciadło wód podziemnych? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w e‑materiale.

Twoje cele
  • Wymienisz typy wód podziemnych w zależności od ich genezy, poziomu zalegania oraz cech termicznych i chemicznych wody.

  • Wyróżnisz właściwości termiczne i chemiczne wód podziemnych zależne od klimatu i budowy geologicznej.

  • Rozpoznasz typ wody gruntowej w oparciu o cechy termiczne (wysokość i zmienność temperatury) oraz chemiczne (zawartość związków chemicznych).

  • Określisz wpływ klimatu i warunków geologicznych na właściwości wód podziemnych.