Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RfndlpvO2kiyl
Grafika przedstawiająca kulę ziemską z perspektywy kosmosu od strony półkuli południowej. Pokazuje ona grubość warstwy ozonowej na poszczególnych szerokościach geograficznych. Najmniejsza warstwa znajduje się w nad Antarktydą, co oznaczono kolorem niebieskim. Wokół kontynentu jest nieco grubsza, co symbolizuje jasnoniebieski kolor. Dalej grubość rośnie na obszarze nad Atlantykiem oraz Pacyfikiem, co zaznaczono żółtym kolorem.

Jakie czynniki wpływają na grubość warstwy ozonowej?

Grubość warstwy ozonowej różni się na poszczególnych szerokościach geograficznych.
Źródło: dostępny w internecie: commons.wikimedia.org, domena publiczna.

Ozon jest alotropową odmianą tlenu i występuje w przyrodzie w sposób naturalny. Cząsteczki tlenu, którym oddychamy i który jest podstawowym składnikiem powietrza, są zbudowane z dwóch atomów tlenu ( O 2 ). W skład cząsteczki ozonu wchodzą z kolei trzy atomy tlenu ( O 3 ). Dodatkowy atom tlenu sprawia, że ozon, w przeciwieństwie do dwuatomowej cząsteczki tlenu, jest bardzo silnym utleniaczem fotochemicznym. Absorbuje prawie całkowicie niezwykle szkodliwe dla organizmów żywych promieniowanie nadfioletowe o długości fali poniżej 295 nm i dlatego do powierzchni Ziemi dociera tylko kilka procent biologicznie czynnego promieniowania UV.

Twoje cele
  • Dowiesz się, jakie instytucje zajmują się monitorowaniem poziomu ozonu troposferycznego i stratosferycznego.

  • Dowiesz się, czym są CFC.

  • Opiszesz mechanizmy powstawania dziury ozonowej.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida