Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Parki to miejsca, gdzie możemy zachwycać się pięknem przyrody, posłuchać szumu drzew i śpiewu ptaków oraz pooddychać świeżym powietrzem. Niektóre parki ze względu na swoje bogactwo zostały objęte ochroną narodową. Oznacza to, że obowiązują w nich pewne zasady. Chcąc zapewnić bezpieczeństwo przyrodzie oraz sobie samym, powinniśmy ich przestrzegać. Poznajmy je wspólnie!

Już wiesz

Przed zapoznaniem się z e‑materiałem należy umieć:

  • podać przykłady złego i dobrego zachowania w sytuacji, gdy jest się gościem;

  • wymienić elementy przyrody znajdujące się w parkach;

  • podać nazwy parków znajdujących się w Twojej okolicy;

  • podać przykłady gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną.

Nauczysz się
  • wskazywać funkcje parków narodowych;

  • wskazywać na mapie położenie parków narodowych;

  • wyjaśniać zasady zachowania się w parkach narodowych;

  • wymieniać formy ochrony stosowane w Polsce.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida