Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Unia Europejska to polityczne i gospodarcze porozumienie 28 państw europejskich, które ściśle ze sobą współpracują. Współpraca i dobrowolne przekazanie organom UE pewnych kompetencji, pozwala na zachowanie niezależności oraz tożsamości narodowej. Jednym z celów integracji europejskiej jest wspieranie polityki wielokulturowości, co zostało zawarte w dewizie Unii Europejskiej.

Już wiesz

Przed zapoznaniem się z e‑materiałem należy wiedzieć:

  • czym były EWG, Euratom i EWWiS;

  • kim byli Konrad Adenauer, Robert Schuman, Jean Monet;

  • jakie były przyczyny integracji europejskiej;

  • co oznacza pojęcie integracja europejska, integracja polityczna i gospodarcza.

Nauczysz się
  • wyjaśniać znaczenie motta Unii Europejskiej;

  • wymieniać najważniejsze wydarzenia z historii integracji europejskiej;

  • wymieniać etapy rozszerzania Unii Europejskiej;

  • rozpoznawać symbole Unii Europejskiej;

  • podawać datę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida