Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RLknDjEJXQvSU
Obraz przedstawia abstrakcję złożoną z wielu barw i nieregularnych kształtów.

Charakterystyka stylistyczno‑językowa wiersza Juliana Przybosia Na kołach

Olga Rozanova, Pejzaż miejski, 1913‑1914
Źródło: domena publiczna.

Co nam wiadomo o języku awangardy? Czy wiesz, na czym polegała jego innowacyjność albo co takiego łączy poetę Juliana Przybosia z literackim i artystycznym nowatorstwem jego czasów?

Otóż wspomniany kierunek w znacznym stopniu wpłynął na całość kultury pierwszej połowy XX wieku. Literatura miała do spełnienia określone zadanie – przekształcać świadomość zgodnie z nowymi wzorami estetyki: „Miasto, Masa, Maszyna”, zatem artyści hołdowali temu, co nowoczesne, postępowe i nowatorskie. W tym czasie ukształtowała się grupa poetycka nazywana Awangardą Krakowską, głosząca konieczność uścisku z teraźniejszością i silnej wiary w postęp cywilizacyjny. Także Przyboś odegrał w niej nową rolę  robotnika słowa, który potrafił zbudować utwór pełen metafor składających się na piękne zdania.

Twoje cele
  • Poznasz tendencje, które ukształtowały język poezji dwudziestolecia międzywojennego.

  • Wyjaśnisz, jak w liryce awangardowej postrzegano metaforę.

  • Przeanalizujesz warstwę stylistyczno‑językową utworu Na kołach Juliana Przybosia.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida