Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1SehkSaFszVa
Na zdjęciu znajduje się specjalny rękaw wskazujący kierunek wiatru. Jest to zwężająca się rura szerszym końcem przymocowana do obrotowego pierścienia na końcu masztu. Wykonana jest zszytych razem pasów żółtej i białej tkaniny. W tle błękitne niebo.

Metody pomiarów meteorologicznych. Stacja meteorologiczna

Źródło: Pixabay License, https://pixabay.com/pl/service/terms/#license, dostępny w internecie: pixabay.com.

Człowiek od najdawniejszych czasów obserwował przyrodę, próbując wyjaśnić lub przewidzieć występowanie poszczególnych zjawisk. Wiemy, że już w starożytności prowadzone były pierwsze regularne obserwacje meteorologiczne, na podstawie których uczeni próbowali wyjaśniać procesy zachodzące w atmosferze i klimacie. Dla współczesnej meteorologii ważną datą jest rok 1878. Powołano wówczas Międzynarodową Organizację Meteorologiczną, przekształconą po II wojnie światowej w 1950 r. w Światową Organizację Meteorologiczną przy ONZ, z siedzibą w Genewie. Organizacja ta koordynuje prace badawcze i metody pomiarowo‑badawcze w skali całego świata.

Twoje cele
  • Wymienisz przyrządy wykorzystywane do pomiarów meteorologicznych.

  • Omówisz metody pomiarów meteorologicznych.

  • Samodzielnie wykonasz podstawowe pomiary meteorologiczne.