R112x7XvDlG3N
Ilustracja przedstawia sieć połączeń nerwowych, w centrum których znajduje się neuron - rozświetlony na niebiesko, okrągły kształt.

Integracja synaptyczna – sumowanie przestrzenne i czasowe bodźców

Neuron postsynaptyczny integruje wszystkie pobudzające i hamujące sygnały, które otrzymuje, i finalnie „decyduje”, czy zostanie wzbudzony potencjał czynnościowy.
Źródło: Scientific Animations, licencja: CC BY-SA 4.0.

Przekazywanie informacji między komórkami nerwowymi odbywa się w obrębie synaps, które zapewniają łączność czynnościową między neuronami. W synapsie jeden neuron wysyła wiadomość do docelowego neuronu, czyli innej komórki. Większość synaps to synapsy chemiczne. Te synapsy komunikują się dzięki neuroprzekaźnikom. Inne synapsy to synapsy elektryczne, w których jony przepływają bezpośrednio między komórkami.

Ponieważ na ciele neuronów, a także w okolicach ich dendrytów, znajduje się wiele zakończeń synaptycznych, może dochodzić do integracji (sumowania) efektów pobudzenia komórek nerwowych.

Twoje cele
  • Scharakteryzujesz typy zjawisk integracyjnych zachodzących w obszarach synaptycznych.

  • Określisz warunki konieczne do wystąpienia sumowania w czasie lub przestrzeni.

  • Wyjaśnisz znaczenie fizjologiczne sumowania w czasie i przestrzeni.