Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Na przestrzeni lat powstawało wiele teorii na temat wulkanizmu. Niektóre z nich uznawały wybuch wulkanu za przejaw boskiego gniewu. Inne tłumaczyły, że w wulkanach dochodzi do pożarów siarki czy smoły. Jednak dopiero wyniki wielu badań nad tymi procesami pozwoliły odpowiedzieć na pytania: Czym są wulkany? Jak i gdzie powstają? Jakie są produkty eksplozji wulkanów? Czy istnieje tylko jeden ich typ? Obejrzyj film, aby poznać odpowiedzi na te pytania.

Już wiesz

Przed zapoznaniem się z e‑materiałem powinieneś umieć:

  • wyjaśnić na czym polega teoria ruchu płyt tektonicznych;

  • dzielić skały ze względu na pochodzenie;

  • wymienić elementy budowy wnętrza Ziemi;

  • wskazać na mapie położenie przynajmniej dwóch wulkanów;

  • wyjaśnić określenie Pacyficzny Pierścień Ognia i wskazać na mapie jego przebieg.

Nauczysz się
  • wyjaśniać powiązania pomiędzy teorią ruchu płyt tektonicznych a występowaniem wulkanów na kuli ziemskiej;

  • opisywać budowę wulkanu;

  • klasyfikować wulkany ze względu na aktywność i budowę;

  • analizować zależności pomiędzy aktywnością wulkaniczną a zmianami klimatycznymi na Ziemi.