Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RcibkJgiTTaF2
Zdjęcie przedstawia leżące na posadzce zniszczonego budynku maski gazowe.

Awaria elektrowni w Czarnobylu

Źródło: dostępny w internecie: Obraz Денис Резник z Pixabay, domena publiczna.

Rozszczepianie jąder pierwiastków ciężkich w celu pozyskania energii leży w centrum badań dziedziny, jaką jest energetyka jądrowa. Proces ten jest wyjątkowo korzystny dla środowiska, ponieważ rozszczepowi (np. uranu 235) nie towarzyszy emisja szkodliwych gazów czy pyłów. Dlaczego więc wykorzystywanie na masową skalę energii jądrowej wciąż budzi powszechny sprzeciw? Wszystko za sprawą wydarzenia z 26 kwietnia 1986 roku. Wtedy to na skutek szeregu błędów ludzkich i niefortunnych zbiegów okoliczności miała miejsce największa katastrofa jądrowa w dziejach świata – awarii uległ reaktor nr 4 elektrowni w Czarnobylu, a radioaktywna chmura powstała w wyniku tego wypadku rozprzestrzeniła się nad terytorium Europy.

Twoje cele
  • Zapoznasz się z metodą pozyskiwania energii z rozszczepu jąder pierwiastków ciężkich.

  • Przeanalizujesz przyczyny awarii reaktora w elektrowni w Czarnobylu.

  • Przedstawisz skutki społeczno‑gospodarcze wydarzenia z 1986 roku dla ówczesnego i współczesnego świata.