Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RgKjLuEZ0rGgZ
Ilustracja (okładkowa) przedstawia zdjęcie stacji kosmicznej krążącej na orbicie geostacjonarnej wokół Ziemi. Stacja skała się z cylindrycznego elementu zawierającego przedziały załogi, który widoczny jest w pozycji poziomej, lekko pochylonej w prawo i w dół. Element ten pokryty jest powłoką aluminiową lub teflonową, która odbija promienie słoneczne ale również utrzymuje temperaturę w środku. Do lewego końca cylindrycznego kształtu przymocowany jest drugi element stacji w postaci okrągłego kształtu również pokrytego powłoka aluminiową lub teflonową. Z prawej strony cylindrycznego kształtu widoczne są dwa, prostopadłe i prostokątne panele słoneczne przypominające nieco skrzydła. Panele słoneczne mają kolor miedziany. Stacja widoczna jest na tle ziemi widocznej, jako błękitna planeta nad powierzchnią której unoszą się białe chmury. Aby stacja kosmiczna mogła unosić się nad planetą, stale pozostając nad tym samym punktem należy nadać jej w trakcie wynoszenia na orbitę prędkość, równą pierwszej prędkości kosmicznej. Wartość tej prędkości zależy od masy planety i promienia orbity. Na tle ilustracji umieszczono tytuł "Druga prędkość kosmiczna dla różnych planet".

Druga prędkość kosmiczna dla różnych planet

Czy to nie ciekawe?

Odkąd ludzie zafascynowali się kosmosem zastanawiali się, jak go badać. Rozwój techniki umożliwił eksplorację kosmosu spoza powierzchni Ziemi. Astronomowie i inżynierowie wyznaczyli na podstawie podstawowego prawa fizyki – zachowania energii, teoretyczną wielkość, jaką jest druga prędkość kosmiczna często nazywana prędkością ucieczki. Tę prędkość można wyznaczyć dla każdego ciała niebieskiego lub dla układu ciał związanych ze sobą grawitacyjnie. Okazuje się, że z niektórych ciał niebieskich można dużo prościej wystrzelić jakiś obiekt niż z innych. Od czego zależy ta wielkość? Gdzie jest najłatwiej, a gdzie najtrudniej? Jak bardzo różnią się wartości drugiej prędkości kosmicznej w Układzie Słonecznym? Dowiesz się z tego e‑materiału.

Twoje cele
  • poznasz definicję drugiej prędkości kosmicznej,

  • zrozumiesz założenia, jakie nakładane są przy wyliczaniu drugiej prędkości kosmicznej,

  • wyznaczysz prędkości ucieczki dla dowolnych planet,

  • porównasz drugą prędkość kosmiczną dla różnych planet,

  • zrozumiesz, czym jest prędkość ucieczki oraz czym różni się od drugiej prędkości kosmicznej,

  • przeanalizujesz różnice pomiędzy prędkością ucieczki z powierzchni różnych planet i z ich orbit.