Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1eti0dtFbzE2
Ilustracja

Czy maszyny mogą myśleć?

Źródło: Pixabay, domena publiczna.

W 1950 r. brytyjski matematyk Alan Turing zaproponował eksperyment będący próbą zdefiniowania sztucznej inteligencji. Maszyny, które uzyskałyby pozytywny wynik w tak zwanym „teście Turinga”, miały być określone jako inteligentne. Założenie Alana Turinga było następujące: maszyna miała być tak skonstruowana, by wejść w interakcję z człowiekiem i udowodnić mu, że posiada umysł i świadomość. Tymczasem wszystko, co wiemy o komputerach, świadczy o tym, że są to tylko maszyny przestrzegające reguł i procedur. Czy człowiek jednak nie działa podobnie? Jak możemy odróżnić w sieci program od człowieka? Czy test Turinga jest wystarczająco dobrze skonstruowany, by dokonać takich rozróżnień? Co takie eksperymenty mówią nam o naturze ludzkiego umysłu?

Twoje cele
  • Dowiesz się, jakie problemy rozważali Alan Turing i John Searle.

  • Zrozumiesz, czym jest funkcjonalizm w filozofii umysłu i rozważysz zasadność tego stanowiska.

  • Zastanowisz się nad komputacyjną koncepcją natury ludzkiego umysłu.

  • Przeanalizujesz działanie maszyny Turinga i przedstawisz swoje stanowisko dotyczące natury inteligencji.