Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R185MM2KNHqin
Zdjęcie przedstawia leżący, męski pisuar.

Postmodernizm w architekturze i sztuce

Marcel Duchamp, Fontanna, 1916–1917
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

Jakie są charakterystyczne cechy współczesnej sztuki? Przełamywanie konwencji, mieszanie gatunków, eklektyzm, dialog z innymi twórcami? Czy może przerysowanie, kpina i dystans? Wszystko to jest wyrazem podstawowych tendencji postmodernizmu: dekonstrukcji i kontestacji. Znaleźliśmy się u kresu postępu i wszystkie systemy wartości uznajemy za arbitralne. Odrzucamy teorie, które starają się całościowo zdefiniować człowieka. Zyskujemy świadomość sztuczności różnych konwencji i wdajemy się z nimi w grę. Określenie post‑modern pierwszy raz pojawiło się w architekturze. Było to poszukiwanie stylu, który nowoczesnym, ale często bezosobowym rozwiązaniom nada rys indywidualności. Architekci bawili się wieloma stylami z różnych epok i „puszczali oko” do innych twórców. Dokładnie to samo zaczęło się dziać w sztukach wizualnych i performatywnych, w literaturze i filmie.

Twoje cele
  • Ocenisz, w jaki sposób przemiany w architekturze i sztuce nawiazują do założeń filozoficznych postmodernizmu.

  • Przeanalizujesz, na czym polega różnica miedzy pytaniem o to, czym jest piękno, i pytaniem o to, czym jest sztuka.

  • Podasz przykłady dekonstrukcji i kontestacji we współczesnej literaturze, sztuce i filmie.