Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Czy elektrony w atomie mogą poruszać się w dowolnej przestrzeni wokół jądra? Czy natura dopuszcza możliwość zderzenia się elektronów w atomie?

Już wiesz

Przed zapoznaniem się z e‑materiałem należy wiedzieć:

  • że elementami tworzącymi atom są: elektrony, protony, neutrony;

  • że centralną część atomu (jądro atomowe) tworzą nukleony (protony i neutrony);

  • że elektrony znajdują się w przestrzeni wokół jądra atomowego;

  • że w atomie liczba protonów jest równa liczbie elektronów.

Nauczysz się
  • oznaczać powłoki elektronowe w atomie;

  • określać maksymalną liczbę elektronów tworzących poszczególne powłoki elektronowe atomu;

  • opisywać rozmieszczenie elektronów w atomie;

  • wskazywać elektrony walencyjne.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida