Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RG1pw1IRrZcql
Zdjęcie przedstawia kostkę Rubika leżącą na betonowej podstawie. Kostka ma ułożoną jedną ściankę w jeden kolor - to wzór błękitnego nieba z pierzastymi chmurami.

Kurs logiki: lekcja 31. Błędy w rozumowaniach: błąd nieformalny (materialny). Część 1: Fałszywa przesłanka

Źródło: Pixabay, domena publiczna.

W poprzedniej lekcji poznaliśmy istotę i przykłady formalnych błędów logicznych. Takie błędy często można spotkać w komunikacji międzyludzkiej, jednak najczęściej występuje inny ich rodzaj, określany ogólnym mianem błędów nieformalnych, nazywanych również błędami materialnymi. Podobnie jak w przypadku błędów formalnych rozumowanie zawierające taki błąd sprawia wrażenie poprawnego, a nawet przekonującego. Jednak takie nie jest. Nierozpoznanie błędu może sprawić, że zostaniemy przekonani do czegoś, do czego nie powinniśmy być przekonani.

Twoje cele
  • Zrozumiesz istotę nieformalnego (materialnego) błędu logicznego.

  • Poznasz pierwszą charakterystyczną postać nieformalnego (materialnego) błędu logicznego – fałszywą przesłankę. 

  • Poćwiczysz odróżnianie błędu formalnego od błędu nieformalnego (materialnego).

  • Pofilozofujesz na temat złożoności intencji uczestników rozmowy.