Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1OAzxXpdigdZ
Zdjęcie przedstawia zniszczone budynki stojące przy ulicy. Budynki nie są wysokie. Na ulicy stoją dwie osoby. W tle widać zbocze góry porośnięte drzewami.

Wielkie katastrofy wywołane trzęsieniami Ziemi

Źródło: dostępny w internecie: www.pixabay.com, Pixabay License, https://pixabay.com/pl/service/terms/#license.

Spośród wielu rodzajów katastrof nawiedzających powierzchnię naszej planety, do najgroźniejszych należy zaliczyć trzęsienia ziemi. Ich niebezpieczeństwo wynika z niemożliwości ochrony przed skutkami, a także trudności w prognozowaniu miejsca, siły i czasu wystąpienia wstrząsów. Mimo wykorzystania zaawansowanych technologii, w tym sztucznej inteligencji, nadal nie dysponujemy metodami jednoznacznego przewidywania trzęsień.

Twoje cele
  • Scharakteryzujesz przyczyny trzęsień ziemi.

  • Wskażesz obszary o największej liczbie trzęsień ziemi.

  • Poznasz skutki katastrof wywołanych trzęsieniami ziemi.