Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R5KGjj9vvnjfs
W opracowaniu

Pole magnetyczne Ziemi

Czy to nie ciekawe?

Pewnie wiesz, co to jest kompas. To niewielkich rozmiarów przyrząd (zobacz Rys. a.), który służy do wyznaczenia kierunku północy geograficznej. Pewnie częściej, niż takiego kompasu, używa się obecnie aplikacji telefonicznej (Rys. b.).

R1KfAFsXe6RoW
Rys. a. Kompas.
RREGmZ15RwL0k
Rys. b. Kompas - aplikacja telefoniczna pochodząca z USA. Zwróć uwagę na odwrotne, niż w Polsce, oznaczenia kolorów biegunów igły magnetycznej.

„Prawdziwy” kompas dokonuje swojego rodzaju pomiaru. Jego główną częścią jest igła magnetyczna, która ustawia się wzdłuż linii obecnego wokół pola magnetycznego i wskazuje geograficzny biegun północny Ziemi.

Domyślasz się zapewne, że chodzi o ziemskie pole magnetyczne. Tak, znajdujemy się stale w polu magnetycznym, którego źródłem jest Ziemia. To pole ma charakter dipolowy, czyli „wygląda” tak, jakby jego źródłem był magnes umieszczony wewnątrz Ziemi, co można symbolicznie wyobrazić sobie tak, jak na Rys. c.

RvN2f0JSid1S8
Rys. c .

Przyjęło się, by biegunem północnym igły magnetycznej nazywać ten z jej końców, który wskazuje geograficzną północ. Jest on przyciągany przez odwrotnie spolaryzowany biegun magnetyczny Ziemi, skąd wynika, iż na północnej półkuli Ziemi znajduje się południowy biegun jej pola magnetycznego a na półkuli południowej - jej  biegun północny. W geografii bieguny magnetyczne Ziemi nazywa się odwrotnie.

Co jest źródłem ziemskiego pola magnetycznego? Jak jest ono silne (ściślej: jaka jest wartość jego indukcji magnetycznej)? Spróbujemy tutaj udzielić odpowiedzi na te pytania.

Twoje cele
  • poznasz strukturę ziemskiego pola magnetycznego;

  • dowiesz się, co jest źródłem tego pola;

  • przekonasz się, że bieguny magnetyczne przemieszczają się w czasie;

  • wykorzystasz swoją wiedzę dotyczącą działania pól magnetycznych na igłę kompasu do oszacowania wartości wektora indukcji magnetycznej pola ziemskiego.