Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Codziennie się z kimś porozumiewasz. Czy wiesz, że wypowiedzenie, które kierujesz do rozmówcy nazywa się aktem mowy? Jego strukturę i funkcje zbadał angielski filozof analityczny i językoznawca John Langshaw Austin. Dowiesz się, czym jest akt mowy i jakie funkcje może pełnić komunikat językowy.

Już wiesz

Przed zapoznaniem się z e‑materiałem powinieneś znać:

  • definicje komunikatukomunikacji językowej;

  • schemat komunikacji językowej.

Nauczysz się
  • zefiniujesz pojęcia: akt mowy, lokucja, illokucja, perlokucja;

  • omówisz teorię aktów mowy;

  • odróżnisz performatywy od konstatacji;

  • wskażesz czasowniki performatywne;

  • rozpoznasz i omówisz funkcje tekstów językowych.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida