Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Rm5hXxqZwmqsH
Zdjęcie przedstawia świecącą się lampę naftową. Stoi ona na kostce brukowej, wokół niej jest sporo dymu.

Frakcje ropy naftowej i ich zastosowanie

Lampa naftowa została skonstruowana przez polskiego chemika, farmaceutę i przedsiębiorcę Ignacego Łukasiewicza w 1853 r. we Lwowie.
Źródło: dostępny w internecie: pixabay.com, domena publiczna.

Paliwa kopalne występują w przyrodzie głównie w postaci złóż węgla (kamiennego i brunatnego), ropy naftowej i gazu ziemnego. Od dawna stanowią one podstawowe surowce energetyczne w wielu gałęziach przemysłu, ale również w życiu codziennym. Jak wyglądałby świat, gdyby w jednej chwili wyczerpały się zasoby węgla, ropy naftowej i gazu? Jak byśmy wtedy funkcjonowali?

Twoje cele
  • Rozpoznasz poszczególne części procesu destylacji ropy naftowej.

  • Scharakteryzujesz zastosowanie poszczególnych frakcji ropy naftowej.

  • Zaproponujesz do produktów ropopochodnych ich zastosowanie.