Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Każdego dnia wymieniamy między sobą dziesiątki komunikatów: dyskutujemy ze znajomymi, rozmawiamy przez telefon, wysyłamy e‑maile, smsy, korzystamy z komunikatorów internetowych. Jednak nie zawsze tak było. Początkowo porozumiewano się za pomocą gestów, głosu, zmiany intonacji, z czasem słów. To, co dla nas jest codziennością, dla naszych dalekich przodków stanowiło nie lada osiągnięcie.

Już wiesz

Przed zapoznaniem się z e‑materiałem powinieneś znać:

  • podstawowe formy komunikacji ustnej i pisemnej;

  • style językowe;

  • położenie na mapie państw starożytnych (Egipt, Mezopotamia, Fenicja).

Nauczysz się
  • omówisz etapy rozwoju pisma i alfabetu na przestrzeni wieków;

  • zdefiniujesz pojęcia: komunikacja językowa, komunikatywny, komunikować;

  • scharakteryzujesz komunikację mówioną i pisaną oraz wskażesz zachodzące między nimi różnice;

  • rozpoznasz charakterystyczne cechy i słownictwo stylów: potocznego, urzędowego, naukowego;

  • omówisz zmiany we współczesnym modelu aktu komunikacji spowodowane rozwojem technologii;

  • scharakteryzujesz schemat aktu komunikacji językowej i nazwiesz jego elementy.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida