Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Otaczające nas środowisko ciągle się zmienia. Powolne przemiany geologiczne mają źródło w budowie naszej planety. Znacznie szybsze zmiany zachodzą wśród organizmów i ekosystemów,
w których one żyją. Przyjrzyjmy się zatem dwóm podstawowym zjawiskom napędzającym ten proces ciągłej transformacji.

Już wiesz

Przed zapoznaniem się z e‑materiałem należy wiedzieć:

  • pierwotnym źródłem energii dla przeważającej większości organizmów żyjących na Ziemi jest Słońce;

  • rośliny wykorzystują energię słoneczną do wytwarzania związków organicznych z prostych związków nieorganicznych tj. dwutlenku węgla i wody;

  • wytworzone przez rośliny związki organiczne są źródłem energii dla organizmów cudzożywnych.

Nauczysz się
  • opisywać na czym polega krążenie materii i przepływ energii w ekosystemie;

  • omawiać role producentów, konsumentów i destruentów w obiegu materii i przepływie energii przez ekosystem;

  • wyjaśniać, dlaczego przy przepływie materii wzdłuż łańcucha pokarmowego następują straty energii;

  • omawiać obieg węgla i azotu w przyrodzie.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida