Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Znamy trzy stany skupienia substancji. Od stanu skupienia zależą właściwości fizyczne substancji. Podczas oglądania filmu zwróć uwagę na powiązania pomiędzy obserwowanymi procesami a zmianami temperatury i zaobserwuj położenia cząsteczek w modelu mikroskopowym.

Już wiesz

Przed zapoznaniem się z e‑materiałem powinieneś umieć:

  • wymieniać cechy substancji w trzech stanach skupienia.

Nauczysz się
  • wyznaczać temperaturę topnienia;

  • analizować wykresy zmian temperatury podczas procesów topnienia i krzepnięcia;

  • sporządzać mieszaninę chłodzącą.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida