Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Woda jest kolebką i warunkiem istnienia życia na Ziemi. Jednak mimo iż powierzchnia naszej planety jest w większości pokryta wodą, jej zasoby dostępne do wykorzystania stale się kurczą.
Jak to się dzieje i co jest tego przyczyną?

Już wiesz
  • woda jest niezbędna dla funkcjonowania każdego organizmu;

  • dla wielu organizmów woda jest środowiskiem życia, organizmy lądowe również wymagają stałego dostępu do źródeł wody;

  • w warunkach naturalnych woda ulega samooczyszczeniu przy udziale organizmów w niej żyjących.

Nauczysz się
  • klasyfikować zasoby wodne i wskazywać te, które mogą być wykorzystane przez człowieka;

  • określać przyczyny zanieczyszczenia wody i wskazywać metody jej oczyszczania;

  • opisywać działania, które pozwolą zaoszczędzić wodę i zmniejszyć ilość zanieczyszczeń.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida