Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
REZMxnqdWhfbZ
Ilustracja okładkowa (poglądowa) przedstawia zdjęcie, na którym widoczna jest tabliczka znamionowa. Tabliczka znamionowa w kolorze czarnym znajduje się na tle żółtego urządzenia. Na czarnym tle tabliczki widoczne są białe pola z wytłoczonymi ledwo widocznymi cyframi. Obok 3 pól widoczne są prędkości, dziesięć kilometrów na godzinę, dwadzieścia pięć kilometrów na godzinę i osiemdziesiąt kilometrów na godzinę. Większość informacji nie jest czytelna. Na tabliczce znamionowej zawarte są najczęściej informacje istotne z punktu widzenia wykorzystania urządzenia. Zawierają one nazwę urządzenia, parametry techniczne, parametry mechaniczne oraz warunki, w jakich urządzenie powinno pracować. Bardzo często zawarta jest tam również informacja o tym, czy produkt może być używany na terenie danego kraju. W krajach Unii Europejskiej funkcję taką pełni na przykład certyfikat europejski. Zdjęcie stanowi tło dla tytułu kapsułki. Na tle zdjęcia widoczny jest biały napis "Obliczenia z wykorzystaniem danych na tabliczce znamionowej urządzenia elektrycznego".

Obliczenia z wykorzystaniem danych na tabliczce znamionowej urządzenia elektrycznego

Źródło: Politechnika Warszawska Wydział Fizyki, licencja: CC BY 4.0. https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl.

Czy to nie ciekawe?

Każde urządzenie elektryczne - zarówno domowego jak i przemysłowego użytku - niezależnie od tego, czy jest małe czy duże, ma naniesione na obudowę informacje dotyczące jego parametrów użytkowych i warunków pracy. Dzięki nim wiemy, jak bezpiecznie podłączyć to urządzenie i jak z niego korzystać. Możemy także poznać wiele innych jego właściwości, jeśli tylko potrafimy przeprowadzić odpowiednie obliczenia. A jeżeli ktoś jeszcze nie potrafi, niech zapozna się z naszym e‑materiałem.

Twoje cele
  • dowiesz się, jak odczytywać informacje na tabliczkach znamionowych urządzeń elektrycznych,

  • przypomnisz sobie najważniejsze zależności łączące ze sobą elektryczne wielkości fizyczne,

  • wykorzystasz odczytane informacje i znane wzory do obliczania różnych parametrów urządzeń elektrycznych.