Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
R11RUF4TNtOk6
Zdjęcie okładkowe (poglądowe) przedstawia zdjęcie strony tytułowej dzieła Isaaca Newtona "Matematyczne zasady filozofii naturalnej" - wydanie pierwsze (1687). Na tle okładki umieszczono tytul "Kim był Isaac Newton?".

Kim był Isaac Newton?

Strona tytułowa dzieła z odręczną korektą naniesioną przez autora. (Żródło Wikimedia, Photograph © Andrew Dunn, 5 November 2004)

Czy to nie ciekawe?

RRy8Phq8CgmL2
Alexander Pope. (Epitafium na cześć Sir Isaaca Newtona.) (Źródło Michael Dahl [Public domain], via Wikimedia Commons)

Nature and Nature's laws lay hid in night: God said, „Let Newton be!” and all was light.

Przyrodę i jej prawa skrywał nocy cień. Bóg rzekł: Newtonie, bądź! I nastał dzień.”

Przytoczone słowa angielskiego myśliciela i poety pierwszej połowy XVIII wieku najlepiej oddają wkład Newtona do nowożytnej nauki. Kim był Newton? Jakim był człowiekiem? Jakim był naukowcem? Czego dokonał w swym życiu, prócz sformułowania wielu praw, zarówno w zakresie matematyki jak i w różnych dziedzinach przyrodoznawstwa? Dlaczego, obok Einsteina i Galileusza, Newton należy do grona najlepiej dziś rozpoznawalnych fizyków w społeczeństwie?

Zarys odpowiedzi na te pytania znajdziesz w tym e‑materiale.

Twoje cele
  • dowiesz się o najważniejszych odkryciach i dokonaniach Newtona;

  • zrozumiesz, że genialny naukowiec może jednocześnie pełnić ważne role społeczne, niezwiązane bezpośrednio z nauką;

  • określisz usytuowanie czasu, w którym żył Newton, na tle wybranych wydarzeń historycznych, w tym z historii odkryć naukowych;

  • przeanalizujesz i zinterpretujesz wkład Newtona w powstanie nowoczesnej fizyki;

  • poznasz i ocenisz argumenty przemawiające za poglądem, iż Newton należał do prekursorów epoki Oświecenia.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida