Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

U zwierząt, z wyjątkiem gąbek, komórki które wyspecjalizowane są w pełnieniu określonych funkcji budują tkanki. Osiągnięcie tkankowego poziomu rozwoju było ważnym krokiem w ewolucji zwierząt. Z tkanek zbudowane są narządy, a te z kolei tworzą funkcjonalne układy, dzięki którym możliwa jest integracja wszystkich czynności życiowych organizmu wielokomórkowego.

Już wiesz

Przed zapoznaniem się z e‑materiałem należy wiedzieć:

  • jak jest zbudowana komórka i jakie są jej funkcje;

  • że komórka jest podstawową jednostką budulcową i funkcjonalną organizmów;

Nauczysz się
  • nazywać tkanki zwierzęce;

  • dokonywać podziału tkanek zwierzęcych;

  • charakteryzować budowę tkanek zwierzęcych;

  • na przykładzie wybranych tkanek określać związek ich budowy z pełnioną funkcją;

  • opisywać cechy krwi, tkanki kostnej i chrzęstnej świadczące o ich przynależności do tkanek łącznych;

  • rozpoznawać tkanki zwierzęce na schematach i w obrazie mikroskopowym.