Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RnvzoY06OQEvl
Fotografia przedstawia wzburzone, spienione fale morskie.

Prądy morskie a bioróżnorodność

Morza i oceany są w ciągłym ruchu za sprawą fal, pływów i prądów morskich.
Źródło: Pixabay, domena publiczna.

Życie zaczęło się w oceanie i do tej pory wszechocean podtrzymuje życie na Ziemi, kształtując bioróżnorodność. Ruchy mas wodnych, czyli prądy morskie, przenoszą organizmy, cząstki i minerały, uczestniczące w cyklach pierwiastków i utrzymywaniu skomplikowanej sieci zależności pokarmowych. Dodatkowo woda krąży pomiędzy oceanem, atmosferą i lądem, mając ogromny wpływ na klimat planety.

Twoje cele
  • Zdefiniujesz pojęcie prądów morskich.

  • Wyjaśnisz, jak powstają prądy morskie i którędy płyną.

  • Określisz wpływ ciepłych i zimnych prądów na bioróżnorodność.