Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Koniec epoki lodowcowej wpłynął na zmiany w klimacie, co bezpośrednio wiązało się ze zmianą trybu życia ludzi. Ludzie zaczęli się osiedlać, uprawiać rolę oraz hodować zwierzęta. Powstały pierwsze budowane w sposób stały i trwały osady, w który mieszkańcy musieli nauczyć się wspólnej egzystencji. Zmiany te nazywamy rewolucją neolityczną, która miała swój początek na obszarze tzw. Żyznego Półksiężyca na Bliskim Wschodzie.

Już wiesz

Przed zapoznaniem się z e‑materiałem należy wiedzieć:

  • co to jest prehistoria;

  • jak żyli praludzie i skąd pochodzi człowiek;

  • jakie znaczenie miał ogień dla ludzi pierwotnych;

  • co to jest koczowniczy tryb życia i czym się charakteryzuje.

Nauczysz się
  • używać prawidłowo określenia rewolucja neolityczna;

  • wyjaśniać określenie rewolucja neolityczna;

  • charakteryzować osiadły tryb życia;

  • opisywać życie ludzi pierwotnych mieszkających na terenie dzisiejszej Polski.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida