Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RIm3yjltx6Ys2
Zdjęcie przedstawia gmach Sejmu. Jest to jednopiętrowy budynek z wyróżniającą się na środku zaokrągloną częścią z kolumnami i płaskorzeźbami. Jest ona zwieńczona kopułą. Przed budynkiem jest plac z trawnikiem oraz stalowy płot, który oddziela budynek od ulicy.

Powtórka z historii cz. 35: Wiek XX. Świat po 1945 roku

Nowy gmach Sejmu, ulica Wiejska 1930 r.
Źródło: Wikipedia Commons, domena publiczna.

Materiał jest częścią serii „Powtórka z historii”.

Pozwoli ci sprawdzić swoją wiedzę i powtórzyć wiadomości z jednego z działów historii. Będziesz pracować z tekstami źródłowymi i multimediami oraz wykonywać zestaw ćwiczeń interaktywnych. Aby ułatwić ci przypomnienie wiadomości w konkretnym kontekście historycznym, materiał koncentruje się na wybranej epoce - w tym przypadku jest to XX wiek.

W pierwszej części materiału przypominamy, jak interpretować polecenia pojawiające się przy ćwiczeniach, i podpowiadamy, na co warto zwrócić uwagę. W drugiej będziesz pracować z materiałami źródłowymi oraz multimedium, aby w ostatniej sprawdzić swoją wiedzę, rozwiązując zestaw ćwiczeń związanych z danym okresem historii.

Twoje cele
  • Przeanalizujesz typy poleceń do ćwiczeń, które mogą pojawić się na sprawdzianie wiedzy z historii dotyczącym XX wieku i świata po 1945 roku.

  • Przeanalizujesz wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w kontekście XX w., wskazując zależności pomiędzy różnymi dziedzinami życia społecznego.

  • Ocenisz swoją wiedzę, wykonując zestaw ćwiczeń przygotowanych w tym repetytorium.

  • Opiszesz rodzaje źródeł i ocenisz ich przydatność do wyjaśnienia problemu historycznego.

  • Zweryfikujesz swój stan wiedzy.