Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

W Polsce funkcjonuje ponad 600 muzeów, a na całym świecie ponad 50 tysięcy. Odgrywają one istotną rolę w zachowywaniu i rozpowszechnianiu tradycji oraz dorobku kulturalnego narodów. Chcąc zrozumieć znaczenie muzeów, warto znać ich podstawowe funkcje i typy.

Już wiesz

Przed zapoznaniem się z e‑materiałem powinieneś wiedzieć:

  • jakie są zadania muzeum;

  • co można zobaczyć w muzeum.

Nauczysz się
  • definiować podstawowe pojęcia związane z muzeum;

  • określać najważniejsze funkcje muzeum;

  • rozpoznawać typy muzeów;

  • rozpoznawać sposoby promocji muzeów;

  • omawiać rolę i zadania pracowników muzeum.