RmF5Bc8Kho3Or

Czy pole magnetyczne Ziemi jest stałe w czasie?

Czy to nie ciekawe?

Wiesz zapewne, że znajdujemy się stale w obrębie pola magnetycznego, którego źródłem jest Ziemia. Nie odczuwamy w żaden sposób tego pola – jest słabe, ale nawet 100 000 razy silniejsze pole magnetyczne (o indukcji 3 T) używane wewnątrz urządzenia do badaniu rezonansu magnetycznego nie jest przez nas odczuwalne. Inaczej jest z niektórymi zwierzętami, które odbierają pole magnetyczne Ziemi i wykorzystują je do orientacji w przestrzeni. W swoich ciałach posiadają receptory, które wskazują im kierunek północny, jak igła magnetyczna kompasu.

Ziemskie pole magnetyczne ma charakter dipolowy, co przedstawia schematyczny Rys. a.  Problem z nazewnictwem biegunów fizycznych i magnetycznych został szerzej omówiony w materiale „Pole magnetyczne Ziemi”.

R31RkuACD0rxC
Rys. a. Niestety mamy niezłe zamieszanie z nazwami. Północny biegun magnetyczny oznacza biegun magnetyczny na półkuli północnej. Wiemy, że naprawdę to magnetyczny biegun południowy S (ku niemu zbiegają się linie pola, co pokazuje igła magnetyczna)

Czy wiesz, że nie zawsze na półkuli północnej znajdował się, tak, jak obecnie, biegun południowy S?

W historii Ziemi zmiana biegunowości pola magnetycznego następowała wielokrotnie. Więcej przeczytasz o tym ciekawym zjawisku i jego konsekwencjach w tym e‑materiale.

Twoje cele

W tym e‑materiale:

  • Poznasz źródło i strukturę ziemskiego pola magnetycznego,

  • Dowiesz się, o zmianach pola magnetycznego Ziemi w jej historii,

  • Zrozumiesz, w jaki sposób badamy zmiany ziemskiego pola magnetycznego,

  • Zrozumiesz, jakie mogą być konsekwencje osłabnięcia pola magnetycznego Ziemi.