Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Obok historii badającej dzieje państw i społeczeństw istnieje także mikrohistoria. Zajmuje się ona poznawaniem losów zwykłych, szarych ludzi i ma ścisły związek z antropologią. Szczupłość źródeł historycznych bardzo utrudnia poznanie życia i działalności ludzi w odległych wiekach. Współczesny rozwój technologii daje z kolei wiele możliwości nie tylko poznania dziejów indywidualnych jednostek, ale i przedstawienie ich szerokiej publiczności. Przykładem takiego działania jest projekt Human autorstwa Yanna Arthusa‑Bertranda.

Już wiesz

Przed zapoznaniem się z e‑materiałem należy wiedzieć:

  • czym zajmuje się historia;

  • jakie nauki pomocnicze wspomagają pracę historyka.

Nauczysz się
  • definiować pojęcia mikrohistoria i antropologia;

  • wyjaśniać, co jest przedmiotem zainteresowania tych dziedzin nauki;

  • opisywać i oceniać wpływ multikulturalizmu i wojny kultur na funkcjonowanie współczesnych społeczeństw;

  • przedstawiać dokonania Yanna Arthusa‑Bertranda.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida