Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Na Ziemi obserwujemy duże zróżnicowanie form życia. Nazywa się je różnorodnością biologiczną. Jest ona bardzo ważna dla wszystkich organizmów żywych, w tym także dla człowieka. Niestety ludzie wywierają coraz większy wpływ na środowisko przyrodnicze, często działając na jego niekorzyść. Z tego powodu, aby zachować różnorodność przyrodniczą, powinniśmy zadbać o jej ochronę.

Już wiesz

Przed zapoznaniem się z e‑materiałem należy umieć:

  • definiować pojęcie przyroda;

  • wymienić ożywione i nieożywione elementy przyrody.

Nauczysz się
  • czym jest bioróżnorodność;

  • podawać przykłady zagrożeń bioróżnorodności;

  • zdefiniować wybrane formy ochrony przyrody (pomnik przyrody, rezerwat przyrody, park narodowy, park krajobrazowy);

  • określać funkcje różnych form ochrony przyrody;

  • rozpoznawać typy organizacji ochrony przyrody.