Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RusCW0mVlo3T4
Ilustracja przedstawia nieregularnie rozrzucone na stole fotografie ludzi wykonane w sepii (biało brązowe).

Gdzie wykorzystuje się reakcje strąceniowe?

Chociaż fotografia jest znana od dawna, to tajniki pracy z czarno-białą fotografią znane są tylko specjalistom w tej dziedzinie.
Źródło: dostępny w internecie: www.pixabay.com, domena publiczna.

Co ma wspólnego próbka krwi z reakcją strącania? Jakie jony można wytrącić w postaci osadu podczas oczyszczania wody? Czy artystyczne metody wywoływania fotografii są oparte o reakcje strącania? To tylko jedne z niewielu pytań, na które odpowiesz po zapoznaniu się z tym materiałem.

Twoje cele
  • Omówisz przykłady zastosowania reakcji strącania w życiu codziennym.

  • Wykorzystasz tabelę rozpuszczalności soli i wodorotlenków do przewidywania, czy w wyniku zmieszania odczynników wytrąci się osad.

  • Zapiszesz równania reakcji strącania w formie cząsteczkowej, jonowej i jonowej skróconej.

  • Zaprojektujesz doświadczenie chemiczne związane z wytrącaniem osadów.

  • Wykonasz obliczenia związane z masą osadów.