Słowo przepis najczęściej kojarzy się z opisem czynności prowadzących do przyrządzenia potrawy. Musisz jednak wiedzieć, że to tylko jedno z jego wielu znaczeń. By poznać ich więcej, koniecznie obejrzyj film!

Już wiesz

Przed zapoznaniem się z e‑materiałem powinieneś znać:

  • ogólną definicję słowa przepis;

  • kompozycję przepisu.

Nauczysz się
  • rozpoznasz cechy przepisu;

  • rozpoznasz i zdefiniujesz różne znaczenia słowa przepis;

  • rozpoznasz typy przepisów;

  • samodzielnie zredagujesz przepis kulinarny;

  • ułożysz w odpowiedniej kolejności fragmenty przepisu;

  • wykorzystasz formy czasowników przy tworzeniu przepisu kulinarnego;

  • zastosujesz w przepisach formy bezokolicznika i trybu rozkazującego.