Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R4npROa5xcZYF
Zdjęcie przedstawia dwie osoby siedzące przed laptopami, analizujące zapiski, które leżą między nimi.

Proste projekty i funkcje w języku C++

Źródło: Pixabay, domena publiczna.

W tym e‑materiale powtarzamy wiadomości ze szkoły podstawowej.

Z pojęciem funkcji spotkaliśmy się już na lekcjach matematyki. Wiemy, jaką pełnią rolę w informatyce. Funkcje w programach opisują, jak na podstawie danych wejściowych obliczyć pewną wartość – nie wystarczy jednak definicja funkcji, wymagane jest również podanie jej argumentów. Więcej na ten temat znajdziesz w e‑materiale Proste projekty i funkcjePgB3dsjkgProste projekty i funkcje.

W tym e‑materiale przyjrzymy się z wykorzystaniu funkcji w implementacji prostego projektu w języku C++.

Implementację w pozostałych językach programowania znajdziesz w e‑materiałach:

Więcej zadań? Przejdź do e‑materiału Proste projekty i funkcje – ćwiczeniaPxyUiWFUiProste projekty i funkcje – ćwiczenia.

Twoje cele
  • Przeanalizujesz informacje dotyczące tworzenia i wywoływania funkcji w języku C++.

  • Zapiszesz algorytm rozwiązywania równania kwadratowego, wykorzystując język programowania C++.

  • Wykonasz kilka ćwiczeń sprawdzających twoją wiedzę na temat funkcji.