Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RQJTflLe2osjR
Fotografia czarno-biała przedstawiająca Bolesława Bieruta, który udekorował przodowników pracy na zrekonstruowanym moście Poniatowskiego w Warszawie. W środku Bierut w płaszczu przypinający medal mężczyźnie w garniturze w paski. Po prawej stronie nagrodzonego czekają dwie kolejny osoby: mężczyzna i kobieta. Za Bierutem stoi osoba z teczką pod pachą, trzymająca w ręku talerz z medalami.

Zdobycie władzy przez komunistów – podsumowanie

Bolesław Bierut dekorujący przodowników pracy na odbudowanym moście Poniatowskiego w Warszawie, 1946 r.
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

W wyniku ustaleń Wielkiej Trójki, podjętych przede wszystkim w trakcie konferencji w Teheranie i Jałcie, Polska znalazła się w strefie wpływów Związku Sowieckiego. Zmieniły się jej granice i terytorium, którego zasięg wyznaczały na zachodzie rzeki Odra i Nysa Łużycka, a na wschodzie linia Curzona. W jej skład weszły ziemie należące wcześniej do Niemiec, które potocznie nazywano Ziemiami Odzyskanymi. Z terenów tych na mocy konferencji poczdamskiej zostali wysiedleni Niemcy, a ich miejsce zajęli Polacy repatriowani z Kresów Wschodnich i zmuszeni do opuszczenia swoich domów. Przybywali tam także Polacy z innych rejonów kraju, licząc na polepszenie warunków życiowych.

Podczas konferencji w Jałcie Stany Zjednoczone i Wielka Brytania wyraziły zgodę na utworzenie w Polsce Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej oraz na przeprowadzenie w Polsce wyborów. Sojusznicy uznali także legalność działań NKWD na tyłach Armii Czerwonej, co w rzeczywistości oznaczało zgodę na zniszczenie polskiego podziemia. Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej, zdominowany przez komunistów, zapoczątkował zmiany, które w krótkim czasie doprowadziły do przejęcia kontroli nad krajem i społeczeństwem.

Twoje cele
  • Scharakteryzujesz etapy przejmowania władzy przez komunistów w Polsce.

  • Omówisz działania opozycji antykomunistycznej.

  • Zweryfikujesz swój stan wiedzy na temat wydarzeń w Polsce w latach 1944–1949 przez wykonanie zestawu ćwiczeń.