Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RJln4J0YQtd30
Obraz przedstawia grupę osób zgromadzoną w pomieszczeniu przy drewnianej ladzie. W centralnej części siedzi mężczyzna z kielichem w dłoni. Jest uśmiechnięty, patrzy w stronę stojącej obok młodej kobiety. Ubrany jest w biało-czerwony strój, ma czapkę i wąsy. Kobieta ma jasnoróżową spódnicę, białą bluzkę i chustę na głowie. Zakrywa ręką usta. Za ladą stoi z założonymi rękami uśmiechnięta kobieta, ma chustę na głowie. Za nią są półki z butelkami. Po lewej stronie obrazu grupę kobiet zagaduje mężczyzna w czerwonym stroju. Obejmuje go uśmiechnięta kobieta. Wokół stoi jeszcze kilka innych postaci, są to mężczyźni w różnym wieku.

Młoda Polska – powtórzenie wiadomości cz. 4

Włodzimierz Tetmajer, Zaloty, 1894
Źródło: Muzeum Narodowe w Krakowie, domena publiczna.

Debiutujący artyści młodopolscy musieli zmierzyć się z dziełami wybitnymi, które powstały w epoce poprzedniej, czyli w pozytywizmie. Działo się to szczególnie na kanwie prozy:

Artur Hutnikiewicz Młoda Polska

Nowa literatura wchodziła w ten otwierający się przed nią nieznany jeszcze rozdział swego istnienia, dziedzicząc wszystkie owe osiągniecia poprzedników jako zdobycz darowaną czy też na odwrót, obciążona bagażem jej spuścizny. (…) Realizm i naturalizm zachowały nadal żywotność jako poetyki sprawdzone, mogące się wykazać osiągnięciami pisarskimi najwyższej miary. (…) W prozie młodopolskiej ten nurt kontynuacji był wyraźnie widoczny. Ale dochodziły jednocześnie do głosu czynniki nowe

6 Źródło: Artur Hutnikiewicz, Młoda Polska, Warszawa 2004, s. 265.

W liryce i dramatopisarstwie młodzi literaci mieli większe pole manewru twórczego. Dlatego do swoich dzieł masowo wprowadzali założenia estetyczne związane z aktualnymi trendami w sztuce, takimi jak impresjonizm czy secesja; w subtelny sposób przenoszono je również na karty młodopolskiej powieści.

Twoje cele
  • Scharakteryzujesz życie i twórczość wybranych reprezentantów Młodej Polski.

  • Zinterpretujesz utwory młodopolskich pisarzy: Wesele, Chłopi, Ludzie bezdomni, Jądro ciemności.

  • Omówisz tematykę poruszaną w dziełach młodopolskich twórców.