Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1Y2zW3r7VNNv

Proces glebotwórczy

Źródło: StockSnap, [online], dostępny w internecie: www.pixabay.com, Pixabay License, https://pixabay.com/pl/service/terms/#license.

Dlaczego w różnych miejscach na Ziemi występują gleby, które różnią się wyglądem, właściwościami fizycznymi i chemicznymi oraz żyznością? Wpływ na to mają czynniki glebotwórcze, które sprawiają, że powierzchniowa warstwa zwietrzeliny skalnej przekształca się w glebę, ale także zależne od ich współdziałania procesy glebotwórcze, które prowadzą do uformowania profilu glebowego i ukształtowania fizycznych i chemicznych właściwości gleby.

Twoje cele
  • Dowiesz się, czym jest proces glebotwórczy.

  • Określisz  zależność pomiędzy czynnikami glebotwórczymi a procesami glebotwórczymi.

  • Wyjaśnisz budowę profilu oraz właściwości gleb powstałych w wyniku różnych procesów glebotwórczych.

  • Określisz na podstawie budowy profilu glebowego ogólny przebieg procesu glebotwórczego.