Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
RaqHJ6VAaaKGM

Górny, dolny, dziwny i inne kwarki

Zderzacz hadronów. Żródło CERN

Czy to nie ciekawe?

Kwarki to cząstki elementarne, które odgrywają fundamentalną rolę w budowie otaczającego nas świata. Są podstawowymi cegiełkami materii. Dwa kwarki, górny i dolny, wraz z elektronem budują cały świat materialny. Jeszcze 50 lat temu istnienie kwarków było jedynie hipotezą. Dzięki niesamowitemu rozwojowi technik eksperymentalnych udało się na przestrzeni lat odkryć sześć typów kwarków. Odkrycie kwarków dało podstawy do sformułowania jednej z najważniejszych teorii współczesnej fizyki, tzw. Modelu Standardowego, który opisuje trzy z czterech podstawowych oddziaływań w przyrodzie.

Twoje cele:

  • dowiesz się, czym są kwarki i ile ich jest,

  • poznasz cechy kwarków,

  • poznasz podstawowe wielkości opisujące kwarki,

  • poznasz klasyfikację cząstek elementarnych,

  • objaśnisz różnicę pomiędzy barionami i mezonami,

  • przeanalizujesz kwarkową budowę bardziej złożonych cząstek, w tym protonów i neutronów,

  • uzasadnisz, dlaczego pary kwark‑kwark i pary antykwark‑antykwark nie mogą tworzyć układów złożonych.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida