Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1eMFsRoAS9Gd
Zdjęcie przedstawia fragment marmurowej rzeźby. Widoczna jest głowa mężczyzny i kobiety. Mężczyzna jest stary. Ma bujne włosy i długą, gęstą brodę. Na jego prawym ramieniu ma wspartą głowę kobieta. Jest młoda. Ma długie włosy..

Fatum w antycznej wizji losów człowieka. Król Edyp Sofoklesa

Jean-Baptiste Hugues;Edyp w Kolonie, 1882
Źródło: Rama, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.

Czy Edyp mógł uniknąć swego przeznaczenia? Czy ludzkie przekonanie o możliwości panowania nad własnym życiem to tylko złudzenie?

Starożytni Grecy wierzyli w nieuchronność tego, co komu „pisane”. Fatum, którego doświadczył bohater tragedii Sofoklesa, miało związek z klątwą ciążącą na tebańskim rodzie Labdakidów. Chyba właśnie fakt, że sam niczemu nie zawinił, przeraża najbardziej. Wysiłki Edypa, by uniknąć przeznaczenia, są tylko drogą, na której spełnia się straszliwa przepowiednia. Tragiczna ironia utworu Sofolkesa to ironia losu, której współczesny człowiek także może się obawiać.

Twoje cele
  • Dokonasz analizy i interpretacji wybranych fragmentów Króla Edypa Sofoklesa.

  • Objaśnisz, na czym polegało działanie fatum w życiu Edypa.

  • Przedstawisz losy Edypa jako symbolu każdego człowieka.

  • Wyjaśnisz znaczenie motywu snu w Królu Edypie Sofoklesa.

  • Na podstawie filmu zredagujesz notatkę, w której wyjaśnisz, na czym polega ironia tragiczna.