Zadania polegające na wyznaczeniu masy przedmiotu przy użyciu wagi szalkowej zainspirowały matematyków do stworzenia wygodnego modelu matematycznego, za pomocą którego można, bez używania wagi, opisywać i rozwiązywać analogiczne, a nawet znacznie trudniejsze zadania. Model ten nazywamy równaniem matematycznym. Manipulowanie przedmiotami na szalach wagi odpowiada działaniom matematycznym.

Już wiesz

Przed zapoznaniem się z e‑materiałem należy wiedzieć:

  • na czym polega wyznaczanie masy przedmiotu przy użyciu wagi szalkowej;

  • co oznacza ustawienie ramion wagi w równowadze.

Nauczysz się
  • stosować oznaczenia literowe nieznanych wielkości liczbowych i zapisywać proste wyrażenia algebraiczne;

  • rozwiązywać równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą metodą równań równoważnych.