Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Zadania polegające na wyznaczeniu masy przedmiotu przy użyciu wagi szalkowej zainspirowały matematyków do stworzenia wygodnego modelu matematycznego, za pomocą którego można, bez używania wagi, opisywać i rozwiązywać analogiczne, a nawet znacznie trudniejsze zadania. Model ten nazywamy równaniem matematycznym. Manipulowanie przedmiotami na szalach wagi odpowiada działaniom matematycznym.

Już wiesz

Przed zapoznaniem się z e‑materiałem należy wiedzieć:

  • na czym polega wyznaczanie masy przedmiotu przy użyciu wagi szalkowej;

  • co oznacza ustawienie ramion wagi w równowadze.

Nauczysz się
  • stosować oznaczenia literowe nieznanych wielkości liczbowych i zapisywać proste wyrażenia algebraiczne;

  • rozwiązywać równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą metodą równań równoważnych.