Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
REODSzr4slPuf
Obraz przedstawia scenę rozgrywającą się w pokoju. Znajduje się w nim duża grupa mężczyzn. Kliku z nich siedzi przy stole, jeden stoi, s=wsparty o krzesła. Po lewej stronie obrazu widać stłoczonych, stojących i gestykulujących mężczyzn, którzy przysłuchują się rozmowie przy stole.

Upadek „nieskorumpowanego”. Obalenie rządów jakobinów

Jean-Joseph Weerts, Spotkanie Maksymiliana Robespierre’a ze współpracownikami na dzień przed aresztowaniem, 1897 r.
Źródło: 1846-1927, Wikimedia Commons, domena publiczna.

W dniu 5 kwietnia 1794 r. prowadzony ulicami Paryża na gilotynę Georges Danton, przechodząc obok domu Maksymiliana Robespierre’a, podobno wykrzyczał: Robespierre, ty będziesz następny!. Trzy miesiące później odbyła się publiczna egzekucja przywódcy jakobinów, jednego z najzagorzalszych zwolenników terroru.

RMIpuIjCZEOkA1
Linia chronologiczna przedstawiająca wydarzenia między 14 lipca 1789 roku a 22 lipca 1795 roku. 14.07.1789 – zdobycie Bastylii, początek rewolucji. 22.09.1792 – zniesienie monarchii, I Republika Francuska. 02.06.1793 – początek dyktatury jakobinów. 05.10.1793 – wprowadzenie kalendarza rewolucyjnego. 05.04.1794 – ścięcie Dantona. 08.06.1794 – pierwsze obchody święta Istoty Najwyższej. 27.07.1794 – przewrót termidoriański, upadek jakobinów. 28.07.1794 – ścięcie Robespierre’a; biały terror. 22.07.1795 – uchwalenie konstytucji wprowadzającej rządy dyrektoriatu.
Źródło: Contentplus.sp.z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Twoje cele
 • Opiszesz, na czym polegał wielki terror.

 • Wyjaśnisz, dlaczego publiczne egzekucje przestały budzić entuzjazm Francuzów.

 • Ocenisz, czy słusznie postać Maximiliena Robespierre’a owiana jest czarną legendą.