Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R17SNTglfs9lF
Zdjęcie przedstawia arduino uno, na górnej i dolnej krawędzi płytki umieszczone są pinu żeńskie, pośrodku umieszczono usuwalny czip atmega.

Arduino – przetwornik analogowo‑cyfrowy

Źródło: Contentplus.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Elektronikę możemy podzielić na dwa rodzaje: na elektronikę cyfrową i elektronikę analogową. W przypadku elektroniki cyfrowej mamy do czynienia z dwoma stanami. Pierwszy stan „wysoki” oznacza, że na danym wyjściu/wejściu występuje napięcie (logiczna 1), a drugi stan „niski” oznacza brak napięcia (logiczne 0). W przypadku Arduino mówimy tu o napięciu 5 V w stanie „wysokim” oraz 0 V przy stanie „niskim”. Natomiast, w przypadku elektroniki analogowej nie jesteśmy ograniczeni tylko do dwóch wartości, możemy odczytywać również wartości z przedziału 0 do 5 V (w przypadku Arduino). 
Aby możliwa była komunikacja pomiędzy tymi dwoma „światami” elektroniki opracowano przetworniki analogowo‑cyfrowe, które pozwalają przetworzyć sygnały analogowe (pobierane np: z czujnika analogowego temperatury) na sygnały cyfrowe. Sprawdź, jak odczytywać wartości pinów analogowych w praktyce.

Twoje cele
  • Dowiesz się, co to jest przetwornik ADC.

  • Poznasz możliwości pinów analogowych A0‑A5.

  • Zbudujesz prosty woltomierz.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida