Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Na świecie istnieje wiele zjawisk społecznych, których zmiany obserwowane są na co dzień. Jednym z nich jest przemieszczanie ludności nazywane migracją. To właśnie dzięki migracji poznajemy świat, mamy możliwość poprawić swój status materialny, czy skorzystać ze specjalistycznej opieki medycznej. Migracja niesie za sobą również negatywne skutki takie jak: utrata bliskich czy brak fachowców w wielu branżach. Skutków tego zjawiska jest o wiele więcej, a każdy z nich w pewnym stopniu przekłada się na funkcjonowanie innych sektorów gospodarki nie tylko w Polsce, ale też na świecie. Warto więc wiedzieć, na czym polega i jak się kształtuje migracja.

Już wiesz

Przed zapoznaniem się z e‑materiałem należy umieć/potrafić:

  • podać przykłady państw wysoko rozwiniętych, do których najczęściej napływają obcokrajowcy;

  • podać przykłady państw, w których obywatele mają polityczne powody do tego by wyjechać z kraju;

  • wiedzieć jak się kształtuje liczba ludności Polski na tle krajów Europy;

  • opisać strukturę demograficzną naszego kraju.

Nauczysz się
  • wyjaśniać czym jest migracja ludności;

  • podawać przyczyny i skutki migracji;

  • wymieniać wymiary opisujące migrację;

  • wskazywać na mapie główne kierunki migracji współcześnie i w czasach historycznych;

  • analizować dane statystyczne.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida