Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RIW999vhubzwY

Symulacja ruchów Browna metodą Monte Carlo w języku Python

Źródło: Adrien Converse, licencja: CC 0.

Szkocki biolog Robert Brown stwierdził w 1827 roku, że obserwowane przez mikroskop pyłki kwiatowe w zawiesinie wodnej wykonują nieustannie chaotyczne ruchy. Takie właśnie przypadkowe i na pozór samorzutne ruchy niewielkich cząsteczek (na przykład pyłków znajdujących się w gazie lub w cieczy) noszą nazwę ruchów Browna.

Opisane zjawisko można modelować w sposób matematyczny z wykorzystaniem tzw. metody Monte Carlo. W czasie bieżącej lekcji zastosujemy tę metodę w praktyce.

Twoje cele
  • Przygotujesz program, który będzie obliczał współrzędne (x, y) punktów symulujących ruchy Browna.

  • Przeprowadzisz analizę ruchów Browna bazując na wykresie.

  • Zastosujesz moduł matplotlib do generowania wykresów.