Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RIW999vhubzwY
Zdjęcie przestawia powierzchnię cieczy, w której znajduje się druga ciecz. Obie ciecze mieszają się samoistnie.

Symulacja ruchów Browna metodą Monte Carlo w języku Python

Źródło: Adrien Converse, domena publiczna.

Znasz już teorię ruchów Browna, nadszedł więc moment, aby prześledzić poruszanie się cząstki na ekranie. W tym e‑materiale zajmiemy się realizacją symulacji ruchów cząsteczki w języku Python. Aby to osiągnąć, wykorzystamy połączenie teorii dotyczącej procesu Wienera oraz praktycznej metody Monte Carlo.

Z informacjami na temat wyznaczania liczby pi metodą Monte Carlo można się zapoznać w e‑materiale Wyznaczanie liczby pi metodą Monte Carlo w języku PythonPYo6e4WWNWyznaczanie liczby pi metodą Monte Carlo w języku Python.

Więcej teorii oraz ćwiczeń znajdziesz w:

Ciekawi cię, jak wyglądają implementacje w innych językach programowania? Omówiono je w dwóch pozostałych materiałach z tej serii:

Twoje cele
  • Utworzysz szkic przykładowej trasy cząsteczki, która porusza się zgodnie z ruchami Browna symulowanymi metodą Monte Carlo, wykorzystując możliwości graficzne języka Python.

  • Prześledzisz, jak można przeprowadzić prezentację wyników symulacji w programie.

  • Przeanalizujesz sposób wykorzystania rozkładu normalnego Gaussa w języku Python.