Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Wśród wód występujących na kuli ziemskiej wyróżniamy wody słone i słodkie. Choć wody słodkie stanowią niespełna 3% całości zasobów wodnych na Ziemi, pełnią one bardzo ważną rolę w życiu ludzi, zwierząt i roślin. Jeziora, rzeki, stawy czy bagna to dom dla wielu organizmów wodnych
i lądowych. Zbiorniki wodne, zarówno naturalne, jak i te zbudowane przez człowieka, są dla nas również niezastąpionym miejscem wypoczynku i relaksu.

Już wiesz

Przed zapoznaniem się z e‑materiałem należy wiedzieć, że:

  • woda występuje w trzech stanach skupienia;

  • zasoby wody na Ziemi dzielimy na słone i słodkie;

  • wody powierzchniowe dzielimy na wody stojące i płynące.

Nauczysz się
  • rozróżniać zbiorniki wodne od cieków wodnych;

  • podawać przykłady naturalnych i sztucznych cieków i zbiorników wodnych;

  • opisywać w jaki sposób jeziora przemienia się w mokradło;

  • przedstawiać rolę zbiorników i cieków wodnych w życiu człowieka.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida