Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RzOiSLVrIAHEL
Rysunek przedstawia postać nagiego mężczyzny w dwóch pozycjach. Kontury obrazów są nałożone na siebie. Postać ludzka wpisana jest odpowiednio w kwadrat i koło. Oba kształty geometryczne mają wspólne punkty styku. Rysunkowi towarzyszy tekst sporządzony pismem lustrzanym.

Charakter filozofii nowożytnej

Tadeusz Makowski, Kapela dziecięca, 1922
Źródło: Galeria Malarstwa Polskiego, domena publiczna.
1
Leszek Kołakowski Horror metaphysicus

Zdaje się, że mimo wszystkich oświadczeń empirystów, pragmatystów i sceptyków o rychłym, ostatecznym, globalnym triumfie ich podejścia do sprawy, poszukiwanie ostatecznej podstawy jest po prostu równie nieusuwalną częścią kultury, co zaprzeczenie prawomocności tego poszukiwania.

B1 Źródło: Leszek Kołakowski, Horror metaphysicus, tłum. M. Panufnik.

Kiedy świat nauczył się wątpić? Kiedy zaczęto zgłębiać procesy myślowe i stany świadomości?

Filozofowie starożytności i średniowiecza, dociekając natury bytu, zajmowali się przede wszystkim metafizyką. W epoce nowożytności osią rozważań filozoficznych stała się myśląca jednostka, czyli podmiot. Paradygmat subiektywizmu wyznaczał nastawienie badawcze filozofii od VII do schyłku XIX wieku. Choć to zaledwie trzy stulecia, zróżnicowanie i mnogość nurtów zachodniej filozofii nowożytnej dorównuje bogactwu poprzednich epok. Filozofowie nowożytni nie byli już jedynie duchownymi, wykonywali różne zawody i reprezentowali różne klasy społeczne. Na filozoficznej scenie pojawiły się także kobiety. Zmiana w sposobie myślenia była wynikiem przemian społecznych w XVI wieku, zachwiania się porządku religijnego i naukowych odkryć. Za początek nowej ery uważa się powstanie systemu Kartezjusza.

Twoje cele
  • Poznasz punkt wyjścia filozofii nowożytności i jej cele.

  • Porównasz nastawienie badawcze ery starożytnej, średniowiecza i renesansu z paradygmatem filozofii nowożytnej.

  • Wyjaśnisz wpływ filozofii Kartezjusza na nowożytność.

  • Przeanalizujesz wpływ przemian społecznych i politycznych na kształtowanie się myśli filozoficznej XVII wieku.